Błogiej ciszy* i świętego spokoju

Podsumowania, refleksje, wnioski i uwagi na koniec roku już od przyszłego tygodnia.

*przerywanej od czasu do czasu ulubioną muzyką.