10/10

1912-1992

Until I die there will be sounds. And they will continue following my death. One need not fear about the future of music.

Do śmierci będą mnie otaczały dźwięki. I nie ucichną po moim odejściu. Nie trzeba się więc martwić o przyszłość muzyki.